Baggerwerkzaamheden deelgebied Oosterbroek van recreatiegebied Spaarnwoude

Het hoogheemraadschap van Rijnland start binnenkort met baggerwerkzaamheden in deelgebied Oosterbroek van recreatiegebied Spaarnwoude. Een groot aantal hoofdwatergangen waarvoor Rijnland onderhoudsplichtig is, wordt op diepte gebracht.

Baggeren is nodig omdat afgevallen bladeren, aangevoerd slib en afkalvende oevers zorgen voor een aangroei van de bagger van ongeveer één centimeter per jaar. Als dat blijft liggen slibben de sloten dicht en wordt de aan- en afvoer van water belemmerd. In een droge periode kunnen ondiepe sloten door gebrek aan vers water gaan stinken en door gebrek aan zuurstof gaan planten en dieren dood. In perioden met veel of zware regenval kan het water niet snel genoeg wegstromen en dat betekent wateroverlast.

Bron: Recreatie Noord-Holland

(5 december 2016)