Column hoogheemraad Sjaak Langeslag: Respect voor het water

Wie door het Groene Hart loopt of rijdt ziet dat het blauw dooraderd is. Sloten, plassen en meren zijn een harmonieus onderdeel van het landschap. Het water in die blauwe aders is essentieel voor het leven: het laaft de natuur en de gewassen, het drenkt de dieren en verkwikt en pleziert de mensen.

Lees de hele column op de website van Stuurgroep Groene Hart.