Gemeenten en ondernemers tekenen intentieverklaring om van de Hollandse Plassen hét watersport- en recreatiegebied van Nederland te maken

Op woensdag 23 maart jl. is een intentieverklaring ondertekend om de Hollandse Plassen hét watersport- en recreatiegebied van Nederland te maken. De Hollandse Plassen (Kagerplassen, Braassemmermeer, de Vlietlandmeren, Nieuwkoopse Plassen, Reeuwijkse Plassen, Westeinder Plassen, Vinkeveense Plassen en de Loosdrechtse Plassen) vormen een uniek watersport- en recreatiegebied midden in het Groene Hart van Nederland dat groter is dan de Friese meren en de Zeeuwse wateren. Toch zijn de Hollandse Plassen als geheel relatief onbekend bij recreanten en toeristen.

Om de bekendheid van dit prachtige gebied te vergroten en de economische potentie beter te benutten hebben gemeenten en ondernemers uit de betrokken provincies de handen ineengeslagen en een intentieverklaring opgesteld. Daarbij hebben ze zich uitgesproken om de Hollandse Plassen als één watersport- en recreatiegebied te promoten en de bereikbaarheid en infrastructuur daarvan te verbeteren. Zo worden brug- en sluisopeningen verlengd, komt er betere bewegwijzering en worden er meer aanlegplaatsen en sanitaire voorzieningen aangelegd. Hierdoor zullen veel meer recreanten en toeristen dan voorheen een bezoek gaan brengen aan de Hollandse Plassen en omgeving.   

Het initiatief voor deze intentieverklaring is genomen door gemeenten verenigd in het Hollands Utrechts Plassenberaad (HUP) en ondernemers verenigd in het Ondernemers Platform Hollandse Plassen (OPHP). Om de ambities te kunnen verwezenlijken is medewerking nodig van alle bij de Hollandse Plassen betrokken partijen. Inmiddels is de noodzakelijke steun toegezegd door onder meer de provincies Zuid-Holland, Utrecht en Noord-Holland, randgemeenten, waterschappen en organisaties zoals Recron, ANWB, Waterrecreatie Nederland, KNWV, de Kamer van Koophandel en het MKB.

Lees het hele bericht op de website van Nauticlink.nl