Hemelwater belasten of belonen

Belastingdifferentiatie als financiële prikkel om burgers en vastgoedeigenaren te stimuleren sneller en meer begroeide daken aan te leggen. Kan dat? Wat is daar voor nodig?

Over deze vragen gaat het rapport 'Hemelwater belasten of belonen'. Het idee voor dit project is ontstaan binnen de Green Deal Groene Daken. De simpele gedachte was dat als een begroeid dak zorgt voor minder hemelwater in de riolering en de zuivering, de eigenaar van dat dak minder belasting zou hoeven te betalen.

Lees het hele artikel op de website van Kennisportaal Ruimtelijke Adaptatie.

(13 juli 2016)