Hoogwaterbeschermingsprogramma drijft hoogheemraadschap en Noordwijk op kosten

De kosten voor de aanleg van een drainage vlakbij de kustverdediging van Noordwijk gaat een kleine miljoen euro kosten; 663.000 meer dan vooraf begroot. De verplaatsing van de kustlijn en de aanleg van een dijk-in-duinconstructie zorgden voor grondwateroverlast, naast de afkoppeling van hemelwaterafvoer.

Over de verdeling van de kosten over hoogheemraadschap van Rijnland en gemeente is een principebesluit genomen. Welk aandeel Rijkswaterstaat neemt in de extra kosten is nog onderwerp van overleg.

Lees het hele bericht op de website van Waterforum.