Kansen voor Ringvaart en Ringdijk

De komende maanden is er nog een aantal bewonersbijeenkomsten in de dorpen langs de Ringvaart. De avonden leveren informatie op die de gemeente gebruikt bij het opstellen van een visie voor de Ringdijk en Ringvaart. Ook werkt de gemeente aan een nieuw bestemmingsplan Ringvaart dat de bouw van steigers regelt. Het bestemmingplan wordt op 23 september ter visie gelegd.

Lees het hele bericht op de website van de gemeente Haarlemmermeer

Het ontwerpbestemmingsplan is vanaf 23 september 2016 in te zien op www.officielebekendmakingen.nl.