Maandag 26 september: start onderzoek bij sluizen Halfweg

Het hoogheemraadschap van Rijnland zal medio 2017 starten met het renoveren van de monumentale sluizen in Halfweg en het vergroten van de waterdoorgang naar het gemaal. Op maandag 26 september beginnen enkele voorbereidende onderzoeken. Die duren naar verwachting vijf weken.

De werkzaamheden bestaan uit een bodem- en archeologisch onderzoek op het oostelijke sluiseiland. Daarnaast wordt onderzocht of er nog niet-gesprongen explosieven uit de Tweede Wereldoorlog onder de grond liggen. Hiervoor is het nodig dat het sluiseiland zoveel mogelijk vrij wordt gemaakt van obstakels. Struiken en hekken worden verwijderd. De grote bomen en het oorlogsmonument blijven voorlopig staan. De werkzaamheden worden uiterst zorgvuldig uitgevoerd.           

Wat merkt u van de werkzaamheden?

Het snoeien en obstakel-vrij maken van de grond kan enig geluid veroorzaken. Ook kan het nodig zijn om het fietspad tijdelijk deels af te sluiten. We verwachten dat fietsers en voetgangers gewoon gebruik kunnen blijven maken van de verbindingen en weinig hinder zullen ondervinden. 

Omwonenden zijn met een brief op de hoogte gesteld.

Bron: Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude