Naam nieuw Nationaal Park langs de kust onthuld

Op 15 september 2016 is de naam van het nieuwe Nationaal Park langs de kust onthuld: Nationaal Park Hollandse Duinen. Het Nationaal Park is grofweg 200 km2 groot en omvat een aaneengesloten gebied van Hoek van Holland tot Langevelderslag. Met 4.610 hectare aan Natura 2000-gebieden: Solleveld & Kapittelduinen, Westduinpark & Wapendal, Meijendel & Berkheide, Coepelduynen, boswachterij Noordwijk en De Blink (beide onderdeel van Kennemerland-Zuid).

Lees het hele bericht op de website van Zaken voor Zaken.

(Uit de media 15 september 2016)