Waterschap gaat meer energie winnen dan het gebruikt

Afval bestaat niet, alles is grondstof voor een nieuw product. Mede onder dat motto stemde het algemeen bestuur van het waterschap Vallei en Veluwe deze week in met de bouw van een nieuwe bio-energiecentrale op het terrein van de afvalwaterzuivering van het schap in Harderwijk. Nieuw voor Nederland: de centrale wordt ondergebracht in een publiek-privaat gerunde BV.

Lees het hele bericht op de website van Binnenlands Bestuur.

(uit de media 30 september 2016)