Waterschappen blij met Kamersteun voor knelpunten

Waterschappen rekenen op een snelle oplossing voor de vastgelopen plannen voor collectieve waterzuivering door de glastuinbouwsector. De Tweede Kamer vroeg deze week in een begrotingsdebat opheldering over juridische belemmeringen voor de zuiveringsplannen. Minister Melanie Schultz (Infrastructuur en Milieu) zegde toe dat zij snel bestuurlijk overleg zal voeren om tot praktische oplossingen te komen.

Lees het hele bericht op de website van Binnenlands Bestuur.