Waterschapspeil 2016: watersystemen tot het uiterste op proef gesteld

De watersystemen worden tot het uiterste op de proef gesteld. Zowel door het klimaat als door het intensieve gebruik van het systeem door landbouw, industrie, recreatie en natuur. Dat blijkt uit het op 9 november verschenen Waterschapspeil 2016 van de Unie van Waterschappen.

Elke 2 jaar doen de waterschappen in het Waterschapspeil gezamenlijk verslag van hun resultaten. De onderliggende cijfers zijn in te zien via waterschapsspiegel.nl. De rapportage geeft inzicht in wat de waterschappen de afgelopen jaren hebben bereikt met het uitvoeren van hun kerntaken en welke factoren daarop van invloed zijn.

Lees het hele bericht op de website van Waterforum.net.