Medicijnresten uit water centraal in Waterspiegel 5

Het dossier Medicijnresten uit water in Waterspiegel trapt af met de ins en outs van de Ketenaanpak Medicijnresten uit water. Meer dan tien jaar geleden bleek dat er in het oppervlaktewater medicijnresten werden aangetroffen en dit onderwerp is steeds meer in de belangstelling gekomen. Enkele best practices in het artikel tonen welke (innovatieve) initiatieven er in het land worden ontplooid om medicijnresten in oppervlaktewater terug te dringen.

Onderzoeker Caroline Moermond van het RIVM licht toe waarom zij bezorgd is over medicijnresten in het milieu. Ondanks dat de drinkwaterkwaliteit momenteel niet in het geding is, kan de kwaliteit van drinkwaterbronnen in de toekomst onder druk komen te staan. Moermond gaat in op de effecten van geneesmiddelen op waterorganismen en brengt ook diergeneesmiddelen ter sprake.

Lees het hele artikel op de website van Vewin.