Gemeenten passen riolen aan vanwege klimaatverandering

Vrijwel alle gemeenten treffen steeds meer forse maatregelen om water van het toenemend aantal zomerse buien op te vangen. Gezamenlijk werd er 340 miljoen euro geïnvesteerd om toenemend regenwateroverlast aan te pakken.

Dat blijkt uit onderzoek van stichting RIONED bij 278 gemeenten.

Om de riolering op peil te houden wordt jaarlijks bijna een miljard euro geïnvesteerd. Iets meer dan een derde daarvan werd uitgegeven aan het uitbreiden van de afvoercapaciteit van regenwater. Gemeenten regelen onder meer tijdelijke opslag boven de grond en meer afvoercapaciteit onder de grond. Bewoners wordt gevraagd om hun tuinen niet helemaal te verstenen en wateroverlast te melden.

Lees het hele bericht op de website van Binnenlands Bestuur.