Unieke veenkadenproef Leendert de Boerspolder

In de Leendert de Boerspolder worden momenteel voorbereidingen getroffen voor een unieke proef waarbij een dijk op veen gecontroleerd gaat bezwijken. Op die manier hopen de deelnemende partijen - drie provincies, acht waterschappen en STOWA - meer te weten te komen over de actuele sterkte van dit type regionale waterkeringen om zo de veiligheid van het achterland verder te verbeteren.

De STOWA heeft een themasite ingericht over dit onderwerp: http://www.leendertdeboerspolder.stowa.nl