14 maart - Inloopbijeenkomst Oosteinderpolder

Op dinsdag 14 maart 2017 organiseert het hoogheemraadschap van Rijnland een inloopbijeenkomst in Hillegom. Deze inloopbijeenkomst gaat over het ontwerp-peilbesluit voor de Oosteinderpolder.

Ontwerp-peilbesluit

Vorig jaar zijn samen met de bewoners, belanghebbenden en eigenaren de knelpunten en verschillende oplossingen verkend voor de waterhuishouding in de Oosteinderpolder. Op basis van deze verkenning is een ontwerp-peilbesluit samengesteld. Dit ontwerp is gebaseerd op een ingebracht idee tijdens de gebiedsbijeenkomst van afgelopen jaar. Tijdens de inloopbijeenkomst kan men het ontwerp inzien en vragen stellen.