Nieuws overzicht

Hieronder staan de meest recente nieuwsberichten van Rijnland.

Waterkwaliteit Klinkenbergerplas sterk verbeterd, maar nog niet blauwalgenvrij

27 juni 2017 - Op donderdag 15 juni is de Klinkenbergerplas behandeld met waterstofperoxide om de aanwezige blauwalgen te bestrijden. Het aantal blauwalgen is hierdoor met circa 80% afgenomen, het water is helder geworden en er zijn geen gifstoffen van blauwalgen aangetroffen. De resterende hoeveelheden aan blauwalgen zijn echter nog boven het waarschuwingsniveau. Daarom is het negatieve zwemadvies omgezet naar een zwemwaarschuwing.

In uitvoering: dijkverbetering Zweilanderpolder

21 juni 2017 - Dijkverbetering Zweilanderpolder is volop in uitvoering. De dijken in de polder, in totaal ongeveer 2,5 kilometer, worden op hoogte gebracht en het binnentalud wordt waar nodig aangevuld met klei. De aannemer voert de klei per vrachtwagen aan vanuit de opslag in de Haarlemmermeer. Daarna wordt het overgeslagen in zogenaamde beunbakken, om over het water naar de locatie vervoerd te worden. Naar verwachting is voor de bouwvakantie alle klei in de polder aangebracht; vanaf november start de aannemer met het aanbrengen van de damwanden.

Deelnemers Greenport Holland Conferentie pleiten voor een tuinbouwakkoord

Op 8 juni nam hoogheemraad Martine Leewis deel aan de Greenport Holland Conferentie. Centraal stond de vraag hoe de Nederlandse tuinbouw uitdagingen op het gebied van digitalisering, veredeling en energietransitie kan omzetten in nieuwe verdienmodellen? Volgens de aanwezigen moet samenwerking op deze drie thema’s leiden tot succes. Niek-Jan van Kesteren, voorzitter Greenport Holland concludeerde dat de tijd rijp is voor een tuinbouwakkoord: wat kan en wil de tuinbouwsector op het gebied van energietransitie en duurzaamheid? En hoe financieren we dat?