Nieuws overzicht

Hieronder staan de meest recente nieuwsberichten van Rijnland.

Blue Energy Deal verlengd, groene stroom uit Blue Energy

18 april 2017. Het hoogheemraadschap van Rijnland, de Provincie Zuid-Holland, de gemeenten Katwijk en Noordwijk en REDstack BV gaan de mogelijkheden voor de bouw van een Blue Energy demo-pilot bij het uitwateringskanaal in Katwijk onderzoeken. Binnenkort ondertekenen zij hiervoor een verlengde Blue Energy Deal. Een demo-pilot van het Nationaal Icoon Blue Energy in Katwijk versterkt de duurzaamheidsdoelen van alle partijen. Het voegt een waardevolle dimensie toe aan de technische ontwikkelingen van Blue Energy in de reeds bestaande proefinstallatie op de Afsluitdijk in Friesland.

Tijd voor zomerpeil!

Tijd voor zomerpeil

12 april 2017 - Momenteel vindt de overgang plaats naar zomerpeil. Dit betekent een verhoging van het waterpeil. Ieder jaar wordt dit zomerpeil toegepast omdat in de warmere lente en zomer de verdamping vaak groter is dan de neerslag. Ook gebruiken bomen en planten in het groeiseizoen veel water wat zij uit de bodem en de watergangen halen. Om de overgang naar een hoger peil geleidelijk te laten plaatsvinden en omdat in alle poldergemalen de instellingen moeten worden veranderd, duurt de operatie een paar weken.