Nieuws overzicht

Hieronder staan de meest recente nieuwsberichten van Rijnland.

Unieke voorstelling in het Koning Willem-Alexander gemaal

Muzikale vertelling over de kracht van water

Op zaterdagmiddag 8 oktober brengt het Klein Leids Liederen Koor een muzikale vertelling over de kracht van water in het Koning Willem-Alexander gemaal in Katwijk. Midden tussen de grote pompen van dit gemaal kunnen bezoekers gedurende een kleine anderhalf uur genieten van heel afwisselende koormuziek, schitterende filmbeelden en verhalen over (on)fortuinlijke en moedige landgenoten. Na afloop is er gelegenheid om het gemaal te bezoeken. Aanmelden is gewenst!

Gezamelijke aanpak wateroverlast

Gezamenlijke aanpak noodzakelijk voor beperken wateroverlast

Uit het Deltaprogramma 2017 – dat op Prinsjesdag is gepresenteerd- blijkt dat wateroverlast onze grootste zorg is voor de komende jaren. Een gezamenlijke aanpak van waterschappen met gemeenten, bedrijven en particulieren – en steun van het Rijk is hard nodig om wateroverlast te beperken. Met vrijblijvende maatregelen komen we er niet. Daarom moeten Rijk, provincies en gemeenten meer belang toekennen aan water in de ruimtelijke ordening. En samenwerking met alle partijen is noodzakelijk, zeker in Rijnland. Dat stelt dijkgraaf Gerard Doornbos van het hoogheemraadschap van Rijnland.

agrArische sector een belangrijke component in het verminderen van emissies

Rijnland versnelt uitvoering Deltaplan Agrarisch Waterbeheer

Voor het hoogheemraadschap van Rijnland is samenwerken met de agrarische sector een belangrijke component in het verminderen van emissies, het verbeteren van het ecologisch beheer en het halen van waterkwaliteitsdoelen. LTO Nederland committeerde zich met het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW) aan het uitvoeren van watermaatregelen. Beide partijen stonden in de startblokken om aan de slag te gaan, toen het uitblijven van Europese subsidies roet in het eten gooide. Rijnland probeert nu deze impasse te doorbreken.

Op weg naar duurzame zorg

Regio Rijnland zet in op Green Deal

In 2015 is de ‘Green Deal Nederland, Op weg naar duurzame zorg' afgesloten. In deze green deal willen betrokken partijen gezamenlijk kennis ontwikkelen en delen op nieuwe thema’s als het duurzaam inkopen van bijvoorbeeld geneesmiddelen, het voorkomen van de ontwikkeling en verspreiding van antibioticaresistentie en het verminderen van medicijnresten in afvalwater van zorginstellingen en ziekenhuizen. Jeroen Haan van het hoogheemraadschap van Rijnland tekende namens het waterschap op 14 september de samenwerkingsovereenkomst die zich de komende drie jaar inzet op de vermindering van geneesmiddelen in afvalwater.