Nieuws overzicht

Hieronder staan de meest recente nieuwsberichten van Rijnland.

Plattelandsonwikkelingsprogramma

Subsidie voor verbetering Noord-Hollands water

Van 5 oktober tot en met 30 november kunnen onder andere landbouwers, grondeigenaren, landbouw-, natuur- en landschapsorganisaties in Noord-Holland subsidie aanvragen voor projecten die tot doel hebben de waterkwaliteit te verbeteren. In eerste instantie is 14,5 miljoen euro beschikbaar voor bijvoorbeeld de aanleg van natuurvriendelijke oevers, natuurlijke waterzuivering, vismigratie, of het plaatsen c.q. verwijderen van stuwen. Dit is het resultaat van een overeenkomst die de provincie Noord-Holland en de drie inliggende waterschappen ondertekenden in het kader van het Plattelandsonwikkelingsprogramma POP3.