Hoogheemraadschap van Rijnland
Ga direct naar het hoofdmenu of de inhoud.
Home > Actueel > Nieuws > 6e World Water Forum, Rijnland is erbij

6e World Water Forum, Rijnland is erbij

Het 6de World Water Forum van start in Marseille, Frankrijk.

Het World Water Forum is een driejaarlijkse bijeenkomst waar delegaties uit meer dan 180 landen ideeën en expertise uitwisselen over globale watervraagstukken.world water forum

Het doel van het World Water Forum is om water hoger op de politieke agenda's te krijgen en samenwerkingsverbanden  aan te gaan om de vraagstukken beter te kunnen pareren.

Unievoorzitter Peter Glas spreekt op een sessie over water governance, geïnitieerd door de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO). De OESO heeft recentelijk een rapport uitgebracht over 'good governance for sustainable finance'.

Veel belangstelling voor Nederlandse stelsel

In Nederland garandeert het stelsel van gescheiden heffingen voor water door de waterschappen, onafhankelijk van politieke en economische fluctuaties, een stevige financiële basis voor waterkwaliteit en waterveiligheid in onze kwetsbare delta. Voor het Nederlandse stelsel is veel belangstelling vanuit andere landen die met waterproblematiek te kampen hebben.

Innovatie bij de waterschappen

Andere typisch Nederlandse waterschapsinitiatieven en onderwerpen komen ook aan bod. Gerard Doornbos, bestuurslid van de Unie van waterschappen en dijkgraaf van het Hoogheemraadschap Rijnland, spreekt over droogte en een innovatieve benadering van waterschaarste. Er wordt informatie gegeven over project De Energiefabriek, waar energie uit rioolwater wordt gewonnen: een Nederlandse doorbraak op het gebied van duurzaamheid.

Samenwerking

De organisatoren zien het 6de World Water Forum als een cruciale stap voor het maken van overeenkomsten en samenwerkingsverbanden die moeten bijdragen aan de Earth Summit in Rio in juni dit jaar en aan de World Water Week in Stockholm.

Sonja Timmer, programmaleider Innovatie en internationaal bij de Unie van Waterschappen,  zal u ook op Twitter (@waterschappen) op de hoogte houden van nieuws en ontwikkelingen vanuit het Forum in Marseille.

Bron: Unie van Waterschappen

Paginafuncties

Hoogheemraadschap van Rijnland
Naar boven