Hoogheemraadschap van Rijnland
Ga direct naar het hoofdmenu of de inhoud.
Home > Actueel > Nieuws > Rijnland besteedt 100 kilometer dijkversterking aan

Rijnland besteedt 100 kilometer dijkversterking aan

Publicatiedatum : 12 oktober 2012

Hoogheemraadschap stimuleert economie

Het hoogheemraadschap van Rijnland besteedt vandaag 100 kilometer dijkversterkingen aan, ter waarde van 50 miljoen euro. Deze aanbesteding volgt op ruim 30 km die al eerder op de markt kwamen en waarvoor het werk inmiddels is gestart.

De dijklichamen worden verbreed en er worden stabiliserende bermen aangebracht langs de onderkant van de dijk. Dit is nodig omdat het groot onderhoud voor de meeste dijken alweer zo'n 30 jaar geleden is terwijl de ondergrond flink zakt. Rijnland heeft de dijken vanaf 2007 getoetst aan nieuwe, klimaatbestendige normen en repareert nu alleen die stukken die volgens de toetsing noodzakelijk zijn. De dijkontwerpen komen tot stand op basis van de nieuwste inzichten in de samenstelling van de ondergrond, moderne computermodellen die stabiliteit en wind berekenen en innovatieve technieken. Daarmee wordt de ingreep zoveel mogelijk beperkt en kan maatwerk geleverd worden.

De verbetering van de dijken stimuleert de regionale economie. Met de huidige aanbesteding gaat het hoogheemraadschap binnen een raamovereenkomst samenwerking aan met 10-12 aannemers. De werken gaan in 2013 van start en nemen in de meeste situaties enkele maanden in beslag. In 2015 moet alles klaar zijn en is Rijnland weer 'veilig'. Werkzaamheden op deze schaal veroorzaken overlast en samen met de aannemers doet Rijnland er alles aan om dit te beperken. Sommige wegen in het gebied zullen tijdelijk worden afgesloten. De keringen moeten vrij zijn van obstakels als hekken, schuren, steigers, en soms ook bomen. Rijnland maakt hierover op dit moment afspraken met bewoners, eigenaren, en gemeenten. Meer informatie over alle kadeverbeteringen staat op www.rijnland.net/kadeverbetering.

Rijnland staat voor droge voeten en schoon water. Door de kustwering, keringen en het waterpeil op orde te houden, kunnen in ons waterrijke en laaggelegen gebied inwoners veilig wonen, werken en recreëren, en kunnen bedrijven hier ondernemen.

kaart met geplande dijkversterkingen en dijkonderhoud

Download de kaart met geplande dijkversterkingen en dijkonderhoud (133 kB) (pdf)

Hoogheemraadschap van Rijnland
Naar boven