Rijnland neemt maatregelen om koelvloeistof uit watergang te verwijderen

Het hoogheemraadschap van Rijnland neemt vandaag maatregelen ten aanzien van de koelvloeistof die in de watergang langs de Bellsingel in Schiphol-Rijk terecht is gekomen. Een bedrijf op gebied van technische dienstverlening heeft de stof per abuis bij werkzaamheden via de hemelwaterafvoer geloosd op het oppervlaktewater.

Het grootste probleem van de koelvloeistof is dat het zuurstof uit het water haalt waardoor vissterfte kan ontstaan. Rijnland pompt gedoseerd het verontreinigde water vanaf vandaag door naar de Ringvaart van de Haarlemmermeer. De Ringvaart heeft een zodanig groot watervolume dat het vervuilde water zal verdunnen tot een niet meer schadelijke hoeveelheid. Boezemgemaal Halfweg wordt aangezet zodat een waterstroom wordt gecreëerd om de verdunning te realiseren. Omdat uit de watergang water weg wordt gepompt, wordt elders in gebied water ingepompt zodat het waterpeil gehandhaafd blijft.

(Nieuwsbericht 21 november 2014)