‘Slamdam’ houdt Kaageiland droog bij hoge waterstand

Hoogwateroefening Rijnland

Hoogwateroefening Rijnland

Kaageiland was vandaag de locatie voor een hoogwateroefening van het hoogheemraadschap van Rijnland. Een met water gevulde mobiele slamdam bood bescherming tegen de dreiging van het fictieve opkomende water. De veldoefening is onderdeel van een grote calamiteitenoefening van 1 tot en met 12 juni.

Het waterschap zorgt voor droge voeten en schoon water voor inwoners. Maar als er onvoorzien iets misgaat, er breekt bijvoorbeeld een dijk door en er is een overstroming, dan heeft Rijnland de taak om de schade te beperken. Om goed voorbereid te zijn, houdt Rijnland deze week een oefening om het systeem van calamiteitenbestrijding te testen en trainen. 

SLAMdam

Sinds 2014 beschikt Rijnland over zogenaamde slamdams, noodkeringen in de vorm van grote met water gevulde zakken. Die bieden bij extreem weer extra bescherming, als onze dijken of kades dreigen te overstromen. Het voordeel van een slamdam is dat ze veel flexibeler in te zetten zijn dan andere noodkeringen. Daar is vaak veel zand of ander bouwmateriaal voor nodig.  

Rijnland kan met de slamdams binnen twee en een half uur overal in het gebied ter plekke zijn. Vervolgens moet de dam gevuld worden met water. Met een slamdam kan Rijnland een kade of dijk tijdelijk een halve meter verhogen. Het waterschap oefende vandaag in het snel ter plaatse krijgen en opzetten van de dam door veldmedewerkers. 

Oefendoelen

Tijdens deze oefening staan een aantal doelen centraal: omgevingsbewustzijn, informatievoorziening en crisisbesluitvorming. Dat betekent dat Rijnland incidentbestrijding op alle niveaus gaat beoefenen: in het veld, op het hoofdkantoor en op beleidsniveau. 

Om deze oefening succesvol te maken, werkt Rijnland samen met Veiligheidsregio Hollands Midden en diverse gemeenten. Bij een aantal activiteiten moeten deze partners de handen ineenslaan om het oefenincident te bestrijden.   

Tijdens de meerdaagse oefening lopen de reguliere werkzaamheden van Rijnland door. In geval van een werkelijk incident staat de calamiteitenorganisatie van Rijnland paraat.

Slamdam tijdens de oefening op Kaageiland

Slamdam tijdens oefening