“Vakmanschap van dijkwachter blijft nodig”

Interview met hoogheemraad Jeroen Haan

Interview met hoogheemraad Jeroen Haan

Jeroen Haan, hoogheemraad van Rijnland, vertelt in een interview met RTV Bodegraven over het werk van het waterschap. Wat doet een waterschap precies? Kunnen we op termijn in het westen van Nederland blijven wonen? Hoe kunnen we ons voorbereiden op wateroverlast?

"Drones en sensoren kunnen mensenogen en peilstokken niet geheel vervangen"  

Belangrijke taak van het waterschap is het zorgen voor droge voeten. Water komt van alle kanten: niet alleen de zee, maar ook de rivieren kunnen wateroverlast geven. En door klimaatverandering moeten we rekening houden met steeds meer extremere perioden van droogte en regen. Vooral veendijken zijn kwetsbaar bij langdurige droogte. We hebben geleerd van wat fout ging in Wilnis een paar jaar geleden en tijdens de droge periode afgelopen zomer intensief de dijken geïnspecteerd. Dijkcontrole zal altijd een combinatie van de ambachtelijkheid van de dijkwachter en nieuwe technieken blijven. Drones en sensoren kunnen de mensenogen en peilstokken van de dijkwachter niet geheel vervangen. Die gaat echt te voet de dijk op en prikt met zijn peilstok tussen het gras op zoek naar scheuren en natte plekken, die van grote hoogte niet zichtbaar zijn. Zo kunnen zwakke plekken snel worden hersteld.  

Beluister het interview op de website van  RTV Bodegraven.