Betere waterkwaliteit voor Mariahoeve

Volkstuincomplex Mariahoeve

Volkstuincomplex Mariahoeve

De waterkwaliteit in de Haagse woonwijk Mariahoeve is een aandachtspunt voor gemeente Den Haag en het hoogheemraadschap van Delfland. Door teveel voedingsstoffen, te weinig zuurstof en een matige doorstroming is het water hier niet zoals bewoners, gemeente en waterschap het graag zien. In samenwerking met het hoogheemraadschap van Rijnland wordt gewerkt aan verbetering.

Op de grens van de hoogheemraadschappen van Delfland en Rijnland ligt het volkstuincomplex Mariahoeve. De watergang de Schenk loopt hier dood: er ligt een dam tussen het Delflandse en Rijnlandse deel. Delfland maakt hier een vispasseerbare klepstuw in de dam: een op afstand bedienbare inlaat waardoor vanuit Rijnlands gebied schoon water kan worden binnengelaten. Het water aan Rijnlandse zijde is op deze plek schoner dan die aan Delflandse kant, bestaande uit stedelijk gebied. In de Duivenvoordse- en Veenzijdepolder (DV-polder) komt vooral landbouw en natuur voor. Dit zal de waterkwaliteit ten goede komen. Niet alleen rondom het tuinencomplex, maar ook verder de wijk in.

Rijnland heeft met Delfland duidelijke afspraken gemaakt over de mate waarin water vanuit de DV-polder wordt ingelaten in de wijk Mariahoeve en de bediening van de inlaat. Ook wordt de inlaat zo aangelegd dat het water alleen vanuit Rijnlands gebied naar het stedelijk gebied in Den Haag kan stromen en niet andersom. Dit om te voorkomen dat er in de DV-polder watertekorten of waterkwaliteitsproblemen kunnen ontstaan. Deze afspraken zijn vastgelegd in een vergunning.