Californische landbouw minister bezoekt waterschap en bollensector

Ontvangst door Rijnland en Jac. Uittenbogaard

Ontvangst door Rijnland en Jac. Uittenbogaard

De minister van landbouw van de Amerikaanse staat Californië, Karen Ross, was maandag 7 december te gast in de Duin- en Bollenstreek. Zij kwam op uitnodiging van het Nederlandse ministerie van economische zaken langs om uitleg te krijgen over de verbinding van water, landbouw en milieu. Hoogheemraad Sjaak Langeslag heette namens het hoogheemraadschap van Rijnland de bezoekers welkom in het Koning Willem Alexander gemaal in Katwijk.

Daar werd uitleg gegeven over de principes van het Nederlandse waterbeheer. Daarna werd een bezoek gebracht aan het Noordwijkerhoutse bedrijf Jac. Uittenbogaard & Zonen. De bezoekers kregen een rondleiding door het bedrijf en werden bijgepraat over de manier waarop de bollensector omgaat met het beheer van de waterkwaliteit. De aanwezigen spraken verder over de inspanningen van de sector om de emissie van fosfaat in het oppervlaktewater tegen te gaan.

De delegatie bestaat voor een deel uit vertegenwoordigers van organisaties die zich bezig houden met landbouw en waterbeheer. Zij kregen onder meer begeleiding van medewerkers van de Nederlandse ambassade, het hoogheemraadschap van Rijnland en de Nederlandse landbouwraad. De bezoekers wilden tijdens het bezoek vooral de praktijk ervaren, zodat met deze ervaringen van gedachten gewisseld kan worden over verdere samenwerking.

Aafke Krol

Bollenkweek

Delegatie bezoekt bollenkwekerij

Delegatie krijgt uitleg

Uitleg bij het kweken van bollen