Informatie avond Herziening Peilbesluit Haarlemmermeer – deel Noord

Meedenken over de juiste waterpeilen

Meedenken over de juiste waterpeilen

Het peilbesluit Haarlemmermeerpolder is verouderd. Het hoogheemraadschap van Rijnland werkt aan een nieuw peilbesluit en vraagt bewoners, agrariërs en ondernemers om mee te denken over de juiste waterpeilen in de sloten. Het peilbesluit legt de streefpeilen vast van het oppervlakte water.

Op 30 maart 2015 organiseert Rijnland een avond om met bewoners van het gebied te praten over gesignaleerde problemen met betrekking tot het waterpeil. Ook kijken we alvast voorzichtig vooruit naar mogelijke oplossingen.

Vanaf 19.30 uur bent u van harte welkom in Eventcentrum Fokker, IJweg 1094, 2133 MH, Hoofddorp. Om ca. 20.00 uur start de bijeenkomst, het programma eindigt om ongeveer 21.30 uur.

De informatieavond betreft onderstaand gebied.

Haarlemmermeerpolder