Informatieavond Gouwepolder Boskoop

.

Woensdag 9 december 2016 wordt er een gezamelijke voorlichtingsavond georganiseerd door de gemeente Alphen aan den Rijn en het hoogheemraadschap van Rijnland. De voorlichtingsavond is bestemd voor de bewoners van de Halve Raak en het Rijneveld in Boskoop, en voor andere belanghebbenden en gebruikers van vaarwegen in en rond Boskoop.

Naar aanleiding van de wateroverlast afgelopen jaren omtrent Boskoop heeft Rijnland een variantenstudie gemaakt. Hieruit is een breed pakket van maatregelen gekomen.
Een van de maatregelen is het vergroten van de afvoercapaciteit vanuit het noordelijke deel van het peilvak Gouwepolder richting het gemaal Brans, dat het water naar de Gouwe maalt. Daarvoor is het nodig om extra doorgangen onder de wegen Halve Raak en Rijneveld te creëren.

Tijdens de voorlichtingsavond komen onder andere de volgende punten aan bod:

  • de “watervisie Gouwepolder Boskoop 2015” (vaarroutes in en rond Boskoop)
  • de optimalisatie van de waterhuishouding in het noordelijke deel van Boskoop (het terugdringen van wateroverlast)
  • het gebruik van bruggen en duikers in de Halve Raak en het Rijneveld
  • de samenwerking tussen Rijnland met de gemeente Alphen aan den Rijn

Programma

19:00 uur: Ontvangst
19:30 uur: Presentatie gemeente Alphen aan de Rijn
19:50 uur: Presentatie Rijnland
20:10 uur: Pauze
20:30 uur: Gelegenheid tot het stellen van vragen bij de stands van de gemeente Alphen aan den Rijn en Rijnland
21.30 uur: Einde

Locatie:

Flora party event, Cubazaal

Adres: Parklaan 4, 2771 GB in Boskoop