Inloopavond Herziening Peilbesluit Haarlemmermeer - peilenvoorstel

Nieuw peilbesluit

Nieuw peilbesluit

Rijnland werkt aan een nieuw peilbesluit en vraagt bewoners, agrariërs en ondernemers om mee te denken over de juiste waterpeilen in de sloten. Het peilbesluit legt de streefpeilen vast van het oppervlaktewater. Het huidige peilbesluit Haarlemmermeerpolder is verouderd.

Op 16 september organiseert Rijnland een inloopavond om bewoners van het gebied te informeren over het nieuwe peilvoorstel voor de Haarlemmermeerpolder. Vanaf 20.00 uur bent u van harte welkom in Event Center Fokker, IJweg 1094, in Hoofddorp. Deze avond is de derde van een reeks bewonersavonden. Eerder organiseerde Rijnland dit voorjaar twee bijeenkomsten om de knelpunten met betrekking tot de peilen in het gebied goed in beeld te krijgen.

In welke gebieden wil Rijnland het peil wijzigen?

In het nieuwe peilenvoorstel blijven de peilen grotendeels gelijk. Op bepaalde plekken stelt Rijnland voor het peil te wijzigen. De vijf gekleurde gebieden (in onderstaand kaartje) geven aan waar Rijnland voorstelt het peil te wijzigen.

Kaartje Haarlemmermeer

 

Voor peilvak 3 (direct ten oosten van Hoofddorp) voert Rijnland momenteel een bodemonderzoek uit om te bepalen of hier een peilverhoging mogelijk is en om te bepalen wat de effecten zijn op de aanwezige landbouw. Met een eventuele peilverhoging zouden het gemaal en een onderhoudsgevoelige verbindingssifon overbodig worden. Het onderzoek gebeurt in goed overleg met de betreffende perceeleigenaren. 

Vervolg

Naar verwachting eind dit jaar beslist D&H over de vrijgave van het peilbesluit voor de inspraakprocedure, waarna het voor 6 weken ter inzage wordt gelegd. Begin 2016 leggen we het peilbesluit – als alles goed gaat – ter besluitvorming aan de VV voor.

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met ons Klantcontactteam via telefoonnummer (071) 306 30 40 of mail naar: KlantContactTeam@rijnland.net