Inloopavond peilbesluit Haarlemmermeer goed bezocht

Haarlemmermeer

Haarlemmermeer

Donderdag 17 september was de derde informatieavond in het kader van het herziene peilbesluit Haarlemmermeerpolder. Op deze avond presenteerde Rijnland het nieuwe peilenvoorstel.

Informele setting

Aan de hand van drie deelgebiedskaarten (noord, midden en zuid) werd tijdens de inloopavond uitleg gegeven over waarom op bepaalde plekken het peil gewijzigd moest worden en waar juist niet en wat die wijzigingen inhielden. Er werd dit keer geen plenaire presentatie gegeven, bewoners van de polder konden zelf direct op een kaart naar keuze afstappen en van diverse Rijnlanders toelichting krijgen. De sfeer was positief en er werd over het algemeen tevreden gereageerd op het voorstel. Door het informele karakter van de avond ontstonden veel spontane en levendige gesprekken tussen Rijnlanders en bewoners en bewoners onderling.

Vervolg: bestuurlijk traject

Deze avond was de derde (en voorlopig laatste) informatieavond in het kader van het peilbesluit Haarlemmermeerpolder. Momenteel ronden we het peilenvoorstel verder af zodat dit binnenkort de bestuurlijke procedure in kan gaan. Naar verwachting eind dit jaar beslist D&H over de vrijgave van het peilbesluit voor de inspraakprocedure, waarna het voor zes weken ter inzage wordt gelegd. Naar verwachting wordt het peilbesluit begin 2016 ter besluitvorming aan de VV voorgelegd.

Voor meer informatie over dit peilbesluit kunt u contact opnemen met het klant contact team van Rijnland via 071-306 35 35.