Inwoners en bestuurders samen de polder in

Bezoek aan polder Reeuwijk West

Bezoek aan polder Reeuwijk West

Op woensdag 17 juni jl. hebben acht VV- en commissieleden de laarzen aangetrokken om, in het kader van beeldvorming, een bezoek te brengen aan polder Reeuwijk West. Ook enkele inwoners uit de polder waren aanwezig. Samen hebben zij gesproken over het nieuw vast te stellen peilbesluit en welke verschillende belangen er spelen in de polder. Daarnaast is er gesproken over hoe de inwoners in de toekomst betrokken willen blijven bij de voorbereiding en besluitvorming van het peilbesluit.

Tijdens de bijeenkomst werden met name de verschillende belangen goed benoemd. Onder andere het agrarisch belang, dat van de natuur en het belang van huiseigenaren was vertegenwoordigd. Daarmee werden de uiteenlopende dilemma’s zichtbaar rondom het opstellen van een nieuw peilbesluit. Dit leidde af en toe ook tot een stevige discussie in goede sferen. 

Het polderbezoek resulteerde voor zowel bestuurders als inwoners in een vruchtbare dag. Daarnaast zijn er veel vragen gesteld en antwoorden verkregen. Kortom een goede basis voor de opinie- en besluitvorming die vanaf het najaar 2015 gaat plaatsvinden. Het bezoek werd afgesloten met een gezamenlijk rondrit door de polder.  

Watergebiedsplan Reeuwijk

Rijnland werkt aan een watergebiedsplan voor de polders rondom Bodegraven en Reeuwijk en in delen van Waddinxveen en Boskoop. Het watergebiedsplan heeft tot doel om bestaande knelpunten in het watersysteem op te lossen en om er voor te zorgen dat de polders gereed zijn voor de toekomst. Daarbij hoort een peilbesluit. In een peilbesluit legt Rijnland het waterpeil voor een bepaald gebied vast. Na maximaal 10 jaar moet Rijnland dit besluit herzien. Zo ook in de polder Reeuwijk West. Meer informatie: www.rijnland.net/wgpreeuwijk

Dagelijks bestuur

Sinds april 2015 heeft Rijnland een nieuw dagelijks bestuur. Onder het motto ‘Samen werken aan water’ gaat het nieuwe bestuur de komende vier jaar aan de slag. Het benutten van kennis en creativiteit vanuit de omgeving en het samenwerken met de omgeving staat hierbij centraal.

Bestuurders en inwoners praten over polder Reeuwijk West