Kade inspecties nog steeds noodzakelijk

Nog steeds inspecties langs de droogtegevoelige kades in het werkgebied

Nog steeds inspecties langs de droogtegevoelige kades in het werkgebied

Ondanks de regenval van de afgelopen nacht en de neerslag die de komende periode nog verwacht wordt, blijft het hoogheemraadschap van Rijnland ook de komende week nog inspecties houden langs de droogtegevoelige kades in het werkgebied. Deze inspecties blijven nodig daar er nog onvoldoende neerslag is gevallen om het tekort ten gevolge van het warme en droge zomerweer van de afgelopen twee maanden op te heffen.

Herstelwerkzaamheden

Sinds 15 juni worden de kades periodiek op onregelmatigheden gecontroleerd. Hierdoor komen eventuele veranderingen snel in beeld en kunnen waar nodig worden hersteld. In totaal gaat het om 300 kilometer aan kades. Tijdens eerdere inspecties is schade geconstateerd aan de kade langs de Enkele Wiericke. Aan deze kade vinden herstelwerkzaamheden plaats die naar verwachting op 21 augustus zijn afgerond. Gevaar voor een doorbraak is er niet.

Waterkwaliteit

Door de neerslag neemt de watervraag tijdelijk af. Komende week zal het zomerweer weer terugkeren en daarmee zal de watervraag weer toenemen. Hiervoor laat Rijnland water in bij Gouda, uit de Hollandsche IJssel, die indirect gevoed wordt door de Rijn. Bij lage Rijnafvoeren, kan de zee-invloed merkbaar worden op de Hollandsche IJssel. Dit is nu nog niet het geval en naar verwachting zal de Rijnafvoer binnen een week weer toenemen. Rijnland houdt de situatie nauwlettend in de gaten en bemonstert dagelijks de Hollandse IJssel. De huidige en verwachte situatie levert geen problemen op voor het peilbeheer en de waterkwaliteit.