Kadeinspecties blijven doorgaan

Inspectierondes gaan door

Inspectierondes gaan door

Voorlopig blijft het hoogheemraadschap van Rijnland inspectierondes houden langs alle zeer droogtegevoelige en droogtegevoelige kades in het werkgebied. Inspecteurs lopen dan de kades af om oneffenheden of plotselinge veranderingen in kaart te brengen.

Deze plekken worden via een app op een pc-tablet doorgegeven aan het centrale registratiesysteem van Rijnland. Doel is te zorgen dat de waterkeringen stabiel blijven gedurende de aanhoudende droogte. Aangezien het gaat om circa 400 km dijken en kades, kan het zijn dat u dus de komende weken inspecteurs van Rijnland langs het water ziet lopen.