Kustwerk Katwijk als bron van inspiratie!

Kustwerk Katwijk genomineerd voor Gouden Piramide

Kustwerk Katwijk genomineerd voor Gouden Piramide

Op 21 november werd de winnaar van de Gouden Piramide bekend gemaakt. Industriepark Kleefse Waard won deze jaarlijkse rijksprijs voor inspirerend opdrachtgeverschap in architectuur en gebiedsontwikkeling. Kustwerk Katwijk werd als 1 van de 5 genomineerde projecten benoemd als ‘bron van inspiratie voor waterschappen, gemeenten en provincies’.

Uit het juryrapport: ‘Kustwerk katwijk is een opmerkelijk project dat in tal van opzichten bewondering afdwingt. Zie allereerst het resultaat. Vanuit de noodzaak van een nieuwe zeewering viel aan de forse ingreep in het zeefront van Katwijk niet te ontkomen. Toch is de uitkomst zodanig dat we eerder van een verrijking kunnen spreken dan van een aantasting.

Net zo indrukwekkend als het zichtbare resultaat is het proces waarmee de opdrachtgevers het project tot stand hebben gebracht. Allereerst valt het ongekend hoge tempo op. Het tekent de slagvaardigheid van het opdrachtgeverschap. Daarnaast is het veelzeggend dat geen vertraging is opgetreden als gevolg van bezwaarschriften of beroepsprocedures. Het ‘omgevingsmanagement’ heeft blijkbaar zo goed gewerkt, dat bewoners en andere betrokkenen er vertrouwen in hadden serieus te worden genomen. Hun adviezen en commentaren hebben de plannen vervolgens ook op wezenlijke onderdelen verbeterd. Met als uitkomst dat zowel de Katwijkers als de opdrachtgevers trots mogen zijn op de manier waarop hun dorp van aanzien – maar niet van karakter – is veranderd. Kustwerk Katwijk zou een bron van inspiratie moeten zijn voor waterschappen, provincies en gemeenten die voor vergelijkbare opgaven staan.’ 

De Gouden Piramide is een initiatief van de ministeries van I&M, OCW en BZK. In het programma Kunstuur (avrotros) wordt uitgebreid aandacht besteedt aan de genomineerde opdrachtgevers en hun project. Voor meer informatie over de Gouden Piramide en de film in Kunstuur: http://www.goudenpiramide.nl/gouden-piramide-2015/film-gouden-piramide-2015

Genomineerde Gouden Piramide