Kustwerk Katwijk genomineerd voor de Jan Agemaprijs

10 november wordt de winnaar bekend

10 november wordt de winnaar bekend

Kustwerk Katwijk is één van de 5 genomineerde projecten voor de Jan Agemaprijs 2015! Elke 5 jaar wordt de Agemaprijs uitgereikt voor innovatieve waterbouwkundige projecten. Op 10 november aanstaande maakt de jury de winnaar bekend.

Voor meer informatie over de Agemaprijs en de andere genomineerden zie: http://www.waterbouwdag.nl/nominaties-agemaprijs-2015/ 

Nederland ligt voor een groot deel onder de zeespiegel. Bescherming tegen het water is dus belangrijk. Voor de kustverdediging zijn wettelijke veiligheidsnormen opgesteld. De waterkering in Katwijk voldeed niet aan deze normen. Daarom is de kust bij Katwijk versterkt met een dijk in nieuwe bredere duinen. Tegelijkertijd was de parkeerdruk in Katwijk aan Zee hoog. Tussen de Boulevard en de dijk was ruimte voor een ondergrondse parkeergarage. De Dijk-in-Duin oplossing biedt zo veiligheid en parkeerruimte, met behoud van de ruimtelijke kwaliteit. In het project Kustwerk Katwijk werkten gemeente Katwijk, hoogheemraadschap van Rijnland, provincie Zuid-Holland en Rijkswaterstaat samen met direct betrokkenen aan een veilige en mooie Katwijkse kust met voldoende parkeergelegenheid.