Dienstverlening archief Rijnland scoort hoog in Kwaliteitsmonitor

Kwaliteitsmonitor Dienstverlening Archieven

Kwaliteitsmonitor Dienstverlening Archieven

Het hoogheemraadschap van Rijnland heeft meegedaan aan de Kwaliteitsmonitor Dienstverlening Archieven. Dit is het tweejaarlijkse onderzoek van de Branchevereniging Archiefinstelling Nederland (BRAIN) naar de klanttevredenheid. Het betrof een landelijk onderzoek. De kwaliteitsmonitor liep van 1 september tot en met 1 november 2015.

Via de banner op de website konden bezoekers een vragenlijst invullen over diverse aspecten van het bezoek aan het archief, de website van het archief en de (digitale, schriftelijke en telefonische) contacten met het archief. De vragenlijst kon ook in de studiezaal ingevuld worden.

Uit de rapportage over de uitkomsten van de Kwaliteitsmonitor, vergeleken met het  landelijke gemiddelde, blijkt dat het archief van het hoogheemraadschap van Rijnland hoog gewaardeerd wordt. Het bezoek aan het archief scoort hoog op aspecten zoals hulpvaardigheid en deskundigheid van het personeel, aanvragen en levertijd van stukken, levertijd van bestellingen en informatie over en hoogte van tarieven. Over de vindbaarheid van de website is men minder tevreden. Men is wel heel tevreden over de vormgeving, de actualiteit van de website, de mate waarin op de website duidelijk wordt gemaakt in welke collecties of databanken online kan worden gezocht en de hoeveelheid gedigitaliseerde bronnen.

De resultaten van de Benchmark 2015 archiefdiensten kunt u bekijken via de link: http://www.breednetwerk.nl/profiles/blogs/benchmark-archiefdiensten-2015.