Neerslag en waterpeilen Rijnlands beheergebied

Rijnland blijft alert

Rijnland blijft alert

De Rijnlandse gemalen hebben de neerslag van de afgelopen dagen goed kunnen verwerken. De meeste gemalen draaien bijna continue.

Op zeer lokaal niveau hebben zich wel enkele overlastsituaties voorgedaan, maar van gebiedsbrede problematiek is geen sprake. Rijnlandse medewerkers hebben zo nodig maatregelen genomen en blijven alert. 

Goudse waterstand van +2.43 meter door storm en regen

Afgelopen maandag, de laatste dag van november, ging het er heftig aan toe in Nederland. Harde wind en flinke regenval stelden diverse waterkeringen op de proef. Dat gold ook voor de IJsseldijk in Gouda. Deze dijk beschermt het achterland tegen water vanuit de Hollandsche IJssel, die rechtstreeks verbonden is met de zee. Door storm vanuit het zuidwesten werd de waterstand nog hoger, vanwege zogenaamde opwaaiing. In combinatie met springtij (extra hoogwater, twee keer per maancyclus) zorgde dit maandagavond ter hoogte van de Haastrechtse brug voor een waterstand van +2.43 meter. Een tweet van @Jelledehond laat mooi in beeld en tekst zien waar Rijnland, onder andere, aan werkt: droge voeten en veilige dijken en kades.

Jelle de hond

Door stijging van de zeespiegel en nog grotere stormen die we in de toekomst verwachten, zou de IJsseldijk in Gouda niet sterk genoeg zijn om het water tegen te houden. Daarom is deze dijk op een aantal plaatsen afgekeurd. De plannen voor dijkversterking zijn inmiddels in een gevorderd stadium; de ontwerpen zijn gereed en eind 2016 gaat de schop de grond in. Wilt u de planning van dit project of de exacte locatie weten? De informatie vind u op de projectpagina.