Neerslagtekort vraagt om spoedreparaties

Scheuren in kades polder Oukoop snel gedicht

Scheuren in kades polder Oukoop snel gedicht

Ondanks de regenval van de afgelopen dagen is het neerslagtekort in het Rijnlands werkgebied nog steeds hoog. Tijdens de kade-inspecties om de veiligheid van de kades te monitoren, zijn scheuren ontdekt in de dijk langs de Enkele Wiericke (gemeente Bodegraven-Reeuwijk), ter hoogte van gemaal Oukoop Negenviertel.

Spoedreparaties zijn noodzakelijk om enerzijds de kade te herstellen en anderzijds te anticiperen op mogelijke kleinschalige wateraanvoer (KWA). Gevaar voor doorbraak is er niet, daarmee is de veiligheid voor het achterland gegarandeerd. Hoewel de waterkwaliteit in het gebied nog steeds aan de eisen voldoet, kan bij aanhoudende droogte deze maatregel nodig zijn om het achterliggend gebied (boomkwekers) van voldoende zoet water te voorzien.

De spoedreparaties zijn vandaag begonnen. Hoewel kadewerkzaamheden aan de kades in polder Oukoop voor begin 2016 gepland staan, maakt het aanhoudende neerslagtekort het noodzakelijk om de huidige scheuren over een lengte van 200 tot 300 meter met voorrang te repareren. De reparaties duren tot uiterlijk 4 augustus. De scheuren worden eerst opgevuld met teelaarde, waarna de dijk wordt versterkt met klei. Het hoogheemraadschap verhoogt de voet van de dijk tot aan de teensloot met 40 centimeter klei. Begin volgend jaar, wanneer Rijnland de gehele dijk verbetert, wordt dit stuk opnieuw met 40 centimeter klei verhoogd. Zo kan de dijk weer jaren mee.

Kade oukoop

Dijkverbetering polder Oukoop 2016

Afgelopen tijd onderzocht het hoogheemraadschap van Rijnland de veiligheid van alle dijken in Rijnlands werkgebied. Uit dat onderzoek is gebleken dat onder meer de dijken in polder Oukoop, langs de Enkele Wiericke, niet meer aan de huidige veiligheidseisen voldoen. Het hoogheemraadschap moet de dijken daarom verbeteren. In het laatste kwartaal van 2015 bepaalt Rijnland in overleg met perceeleigenaren van de te verbeteren dijken hoe ze dit precies gaat aanpakken. Soms moet een dijk verhoogd en versterkt worden, soms moet een dijk alleen verbreed worden. Perceeleigenaren en omwonenden van de te verbeteren dijken worden continu op de hoogte gehouden over de stappen die het hoogheemraadschap neemt om de dijken te verbeteren.