Nieuw college stelt zich voor

Nieuw dagelijks bestuur

Nieuw dagelijks bestuur

Rijnland heeft een nieuw dagelijks bestuur. Het college van dijkgraaf en hoogheemraden is vandaag geïnstalleerd. De dagelijks bestuursleden, hoogheemraden, zijn vandaag door de Verenigde Vergadering (algemeen bestuur), beëdigd.

De nieuwe hoogheemraden zijn:

  • Hans Pluckel (VVD)
  • Marco Kastelein (CDA)
  • Martine Leewis (Water Natuurlijk)
  • Jeroen Haan (PvdA)
  • Sjaak Langeslag (Agrarisch & Bedrijven) 

 Het nieuwe college

Foto: v.l.n.r. secretaris algemeen directeur Aart Haitjema; Sjaak Langeslag, dijkgraaf Gerard Doornbos, Jeroen Haan, Martine Leewis, Marco Kastelein, Hans Pluckel

Samenwerken staat centraal

Onder het motto “Samen werken aan water” gaat het nieuwe bestuur de komende vier jaar aan de slag. Dit staat voor het benutten van kennis en creativiteit van de omgeving en het verbinden van water aan maatschappelijke opgaven. 

Efficiënt en effectief

Het nieuwe college staat ook voor duurzaam financieel beleid en voortzetting van de professionalisering van Rijnland. Dit betekent onder meer kostenbesparing, innovatie en samenwerken. Het betekent ook goed nadenken over wat Rijnland zelf doet en wat beter door anderen kan worden gedaan. 

Coalitieakkoord op hoofdlijnen

Het coalitieakkoord is een akkoord op hoofdlijnen. Later dit jaar zal Rijnland het nieuwe waterbeheerplan  (WBP5) voor de periode 2016-2021 vaststellen. Hierin worden inhoudelijke keuzes meer in detail vastgelegd. Het waterbeheerplan wordt in nauwe samenwerking met de omgeving opgesteld. 

Meer weten over wat de hoogheemraden in hun portefeuille hebben en voor welk deel van het Rijnlandgebied zij verantwoordelijk zijn? Kijk dan op onze website www.rijnland.net.