Nieuwe legger regionale keringen: door maatwerk meer ruimte

De Verenigde Vergadering van Rijnland heeft op 11 maart 2015 de nieuwe legger regionale waterkeringen vastgesteld. In de legger staat aan welke afmetingen (de hoogte en het dijkprofiel) in verband met de stabiliteit een kering moet voldoen.

De nu actuele legger is meer op maat gesneden dan de vorige uit 2011 en levert daardoor rondom dijken en kaden 30% minder regeldruk op.

Bij het opstellen van de (nu vervallen) ‘legger regionale keringen 2011’ moest dat op basis van toen nog bepekte kennis over de actuele toestand van die keringen en hoe die zich verhoudt tot de norm voor een bepaalde kering. Vanuit het gevoel van zekerheid is toen gekozen voor ruim bemeten kadeprofielen.

Sindsdien heeft Rijnland veel nieuwe gegevens verzameld en zo de gedetailleerde kennis vergroot. Daardoor werd het mogelijk nauwkeuriger te bepalen welk deel rond de kering nog belangrijk is voor de stabiliteit. De zich snel ontwikkelende technieken hebben daaraan in zowel tijd als kwaliteit flink bijgedragen.

Resultaat van dit maatwerk is dat de zone die tot het kadeprofiel behoort, gemiddeld met 30% is verminderd. Verbouwingen of andere activiteiten vallen dan niet meer onder de regels en beperkingen die daar tot voor kort nog wel voor golden.