Onderzoek mogelijkheden ‘Blue Energy’- centrale Katwijk

elektriciteit uit spanningsverschil dat ontstaat bij het samenkomen van zoet- en zout water

16 maart 2015 - Het hoogheemraadschap van Rijnland verkent samen met de provincie Zuid Holland en de gemeenten Katwijk en Noordwijk de mogelijkheden voor de bouw van een ‘Blue Energy'-centrale in Katwijk. Bestuurders hebben hiervoor vandaag een samenwerkingsovereenkomst ondertekend.

Bij een ‘Blue Energy'-centrale wordt elektriciteit opgewekt uit het spanningsverschil dat ontstaat bij het samenkomen van zoet- en zout water. De uitwatering van de Oude Rijn aan de kust van Katwijk en Noordwijk leent zich uitstekend voor deze werkwijze. Het gaat om een innovatieve techniek, die nergens ter wereld en alleen in Nederland bij de Afsluitdijk wordt ontwikkeld. Mocht in de toekomst het besluit vallen om ook een demonstratie-centrale te bouwen in Katwijk, dan wordt dat een veel groter project. Dan krijgen ook andere partijen de kans zich hierbij aan te sluiten. Bijvoorbeeld ondernemers uit de toeristische sector of de water- en energiebranche.

"Rijnland neemt voorlopig het voortouw, omdat het hoogheemraadschap energieneutraal wil werken", legt hoogheemraad Hans Schouffoer uit. "Wij staan open voor alle vormen van innovaties waarmee we in de toekomst mogelijk energie kunnen winnen uit water." Het voornemen van Rijnland past ook in het beleid van de gemeente Katwijk en de provincie. Wethouder Barnhoorn van Noordwijk: "Onze aandacht richt zich op de bouw van een ‘Blue energy'-centrale en het gunstige effect op de waterkwaliteit in combinatie met toeristisch-recreatieve activiteiten in de omgeving."

De overheid stimuleert al jaren de kringloopeconomie en ondersteunt waterschappen om grondstoffen en energie te winnen. Een ‘Blue Energy'-centrale zou een grote stap betekenen in die richting. Onderzoekers wijzen op de unieke mogelijkheden van Blue Energy. Deze methode betekent niet alleen een bijdrage aan de energievoorziening, maar ook een belangrijk innovatief export product van Nederland. Wethouder Jacco Knape: "De gemeente Katwijk zet in op duurzame energie en is zeer geïnteresseerd in de inzet van innovatieve energiebronnen zoals bijvoorbeeld een Blue Energy centrale. Graag kijken we hoe we bij dit initiatief kunnen aansluiten."

De afgelopen twee jaar hebben Rijnland, de gemeenten Katwijk en Noordwijk en de provincie Zuid-Holland diverse mogelijkheden onderzocht. Gedeputeerde Rogier van der Sande: "Na een uitgebreide verkenning van mogelijkheden om de kustparel Katwijk-Noordwijk verder te ontwikkelen, zien wij nu de ‘Blue Energy'-centrale als kansrijk initiatief".

Ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst Blue Energy-centrale Katwijk. Van links naar rechts:gedeputeerde  Rogier van der Sande (Provincie Zuid Holland), hoogheemraad Hans Schouffoer (hoogheemraadschap van Rijnland); wethouder Marie José Fles (gemeente Noordwijk) en wethouder Jacco Knape (gemeente Katwijk).

Ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst Blue Energy-centrale Katwijk. Van links naar rechts:
gedeputeerde  Rogier van der Sande (Provincie Zuid Holland), hoogheemraad Hans Schouffoer (hoogheemraadschap van Rijnland); wethouder Marie José Fles (gemeente Noordwijk) en wethouder Jacco Knape (gemeente Katwijk).

Meer informatie over de techniek van blue energy kunt u vinden op http://www.deafsluitdijk.nl/projecten/blue-energy/hoe-werkt-het/