Opening poldergemaal Meeslouwerpolder

Op woensdag 4 februari heeft hoogheemraad Aad Straathof het nieuwe poldergemaal Meeslouwerpolder te Stompwijk officieel geopend. Zowel de hoogheemraad als wethouder Frank Rozenberg keken terug op het project en de prettige samenwerking tussen waterschap en gemeente.

De opening werd bezocht door enkele tientallen belangstellenden uit de omgeving, die een kijkje konden nemen in het nieuwe gemaal en een toelichting kregen op de werking en de bediening ervan.  De bouw van een nieuw gemaal was noodzakelijk omdat het voormalige vijzelgemaal uit 1983 was verouderd en niet meer aan de gewenste capaciteit voldeed. Het nieuwe gemaal bevat twee pompen die ieder 15 kubieke meter water per minuut vanuit de polder naar de Nieuwe Vaart kunnen malen. De bemalingscapaciteit van de polder is hiermee met 15% verhoogd ten opzichte van de oude situatie. Bovendien kan het waterschap met het moderne gemaal beter inspelen op toekomstige waterpeilveranderingen in de polder. Bij de bouw van het gemaal is rekening gehouden met de eventuele aanleg van de verbindingsweg Stompwijk door de gemeente Leidschendam-Voorburg.

Opening Poldergemaal

Opening poldergemaalOpening poldergemaal