Opkomst waterschapsverkiezingen hoogheemraadschap van Rijnland verdubbeld

VVD grootste partij, gevolgd door CDA

VVD grootste partij, gevolgd door CDA

De VVD blijkt na vaststelling van de definitieve uitslag de grootste partij in het werkgebied van het hoogheemraadschap van Rijnland. Op de voet gevolgd door het CDA en als derde partij Waternatuurlijk. In totaal brachten 456.765 inwoners uit de 31 gemeenten in het werkgebied van het van Rijnland op 18 maart hun stem uit voor een nieuw waterschapsbestuur. De opkomst is met 46,4% verdubbeld ten opzichte van 2008 (22,6%).

Dijkgraaf Gerard Doornbos is erg blij met deze opkomst: “Het is mooi om te zien dat zoveel kiesgerechtigden hun weg naar de stembus wisten te vinden voor de waterschapsverkiezingen. Het werken aan schoonwater en droge voeten is immers voor alle inwoners uit ons werkgebied van groot belang.” Doornbos voegde daaraan toe dat hij erg tevreden is over de manier waar op de stembusverkiezingen door de gemeenten zijn georganiseerd. “Dit is de eerste keer dat er stembusverkiezingen zijn gehouden voor de waterschappen. En dan ook nog tegelijkertijd met de verkiezingen voor de Provinciale Staten. Een uitdagende taak voor de gemeenten die met succes is uitgevoerd”. .

Definitieve uitslag

Zowel de VVD als het CDA krijgen allebei vier zetels. De VVD kreeg de meeste stemmen. Voor het CDA betekent dit een verlies van één zetel. WaterNatuurlijk krijgt drie zetels en verliest hiermee ook één zetel. Winnaars bij Rijnland zijn ChristenUnie/SGP, de Partij voor de Dieren en 50PLUS. Zij winnen elk een zetel. De PvdA en de Algemene Waterschapspartij blijven stabiel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Uitslag verkiezingen
  

Partij

  
  

 2008

  
  

 2015

  
  

 

  
  

stemmen

  
  

%

  
  

zetels

  
  

stemmen

  
  

%

  
  

zetels

  
  

+/-

  
  

CDA

  
  

44.616

  
  

22,9

  
  

5

  
  

80.921

  
  

18,3

  
  

4

  
  

-1

  
  

VVD

  
  

35.445

  
  

18,2

  
  

4

  
  

92.139

  
  

21,0

  
  

4

  
  

--

  
  

Water Natuurlijk

  
  

33.564

  
  

17,2

  
  

4

  
  

59.026

  
  

13,1

  
  

3

  
  

-1

  
  

PvdA

  
  

24.500

  
  

12,6

  
  

3

  
  

54.784

  
  

12,4

  
  

3

  
  

--

  
  

Algemene   Waterschapspartij

  
  

20.446

  
  

10,5

  
  

2

  
  

45.483

  
  

10,3

  
  

2

  
  

--

  
  

ChristenUnie/SGP

  
  

14.662

  
  

7,5

  
  

1

  
  

35.761

  
  

8,1

  
  

2

  
  

+1

  
  

Partij voor de Dieren

  
  

9.908

  
  

5,1

  
  

1

  
  

42.533

  
  

9,6

  
  

2

  
  

+1

  
  

Partij voor Mens en   Spirit

  
  

-

  
  

 

  
  

 

  
  

4.899

  
  

1,1

  
  

0

  
  

--

  
  

50Plus

  
  

-

  
  

 

  
  

 

  
  

26.708

  
  

6,0

  
  

1

  
  

+1

  
  

Overige partijen

  
  

11.614

  
  

6,0

  
  

1

  
  

 

  
  

 

  
  

 

  
  

-1

  

Zitting nieuwe bestuur

Het nieuwe Algemeen bestuur van Rijnland treedt op 26 maart 2015 aan en bestaat uit 30 leden. Zij behartigen vier jaar lang de belangen van de inwoners en gebruikers in het werkgebied van Rijnland. Van deze 30 zetels zijn er 21 zetels voor de categorie ingezetenen (die zijn op 18 maart gekozen), 4 voor de categorie ongebouwd, 4 voor de categorie bedrijven en 1 voor de categorie natuurterrein. Deze zetels zijn niet gekozen.    

PartijNrGekozen   kandidatenStemmen
CDA 1 Demoed, J.J. (Hans)   (m) 45.911
  3 de Vries, E.J.   (Marlies) (v) 6.879
  2 Kastelein, M. (Marco)   (m) 3.672
  4 Oostwouder, H.J.   (Erik) (m) 3.199
VVD 1 Pluckel, H. (Hans)   (m) 54.091
  3 van Steensel-van   Hage, C.H.C. (Ineke) (v) 10.898
  2 van Domburg, P.J.M.   (Patrick) (m) 4.702
  4 Bakker, J.J. (Jacob   Jan) (m) 2.911
Water   Natuurlijk 1 Leewis, M.E.F.   (Martine) (v) 39.123
  2 von Faber, G.H.   (Waldo) (m) 3.521
  3 de Meijer, E.C. (Ed)   (m) 1.790
Partij van de   Arbeid (P.v.d.A.) 1 Haan, J.C.H. (Jeroen)   (m) 30.755
  2 Fierens, T.O. (Thea)   (v) 10.436
  5 Veenhoven, E.P. (Els)   (v) 5.435
Algemene   Waterschapspartij 1 van Geest, A.   (Adriaan) (m) 26.556
  3 van Mulligen, E.J.   (Ellen) (v)  7.401
ChristenUnie-SGP 1 Kerst, R.H. (Remmert)   (m) 19.033
  2 van der Plas, N.   (Niek) (m) 4.507
Partij voor de   Dieren 1 Bleyie, M. (Ramona)   (v) 29.019
  2 Boomsma, J.C.   (Judith) (v) 5.161
50PLUS 1 Schols, R.F.   (Roberto) (m)

19.765

 Procesverbaal    uitslag waterschapsverkiezingen 2015