Opruimen blauwalg in Sloene (Reeuwijkse Plassen)

Drijflagen worden verwijderd

Drijflagen worden verwijderd

In de plas Sloene (Reeuwijkse Plassen) en omliggende sloten zijn drijflagen van blauwalgen geconstateerd. Om deze onwenselijke situatie zo snel mogelijk te verhelpen, is het hoogheemraadschap van Rijnland donderdag 10 september gestart met het opruimen ervan.

Rijnland verwijdert de drijflagen door ze op te zuigen met een speciaal voor dit doel ontwikkeld systeem. Hiermee heeft Rijnland eerder goede ervaringen opgedaan. Mocht het opzuigen tegen de verwachting in onvoldoende blijken te werken, dan neemt Rijnland aanvullende maatregelen om de drijflagen te verwijderen.  

Proef met toevoegen van ijzer aan het water

Het ontstaan van drijflagen hangt samen met de voedselrijkheid van het water. Fosfor is de grootste voedingsbron voor algen. Om de hoeveelheid fosfor in Sloene te verminderen, voegt Rijnland sinds april/mei 2014 ijzerchloride gedoseerd toe aan het water. IJzerchloride bindt zich aan fosfor waardoor dit niet in het water terecht komt. 

Algen krijgen zo minder voedsel en moeten in aantal afnemen. De blauwalg die daar nu is ontstaan, past niet in dit beeld. Echter, bij maatregelen om de waterkwaliteit te verbeteren, volgt de gewenste toestand vrijwel nooit direct. Het gaat om natuurlijke processen waarvan de uitkomsten niet altijd voorspelbaar zijn. De proef met het toevoegen van ijzer aan het water duurt tot in 2016. 

Het komende jaar houdt Rijnland de waterkwaliteit goed in de gaten. Als het nodig is, neemt Rijnland extra maatregelen. 

Meer informatie

Meer informatie over onze projecten om de waterkwaliteit te verbeteren in de Reeuwijkse Plassen leest u op www.rijnland.net/reeuwijkseplassen.