Overname 17 km primaire watergangen

Rijnland zorgt voor onderhoud

Rijnland zorgt voor onderhoud

Per 1 januari 2016 neemt Rijnland het onderhoud van 17 km primaire watergangen over. De afgelopen maand heeft Rijnland met de gemeenten Aalsmeer, Hillegom, Leiderdorp en Leidschendam-Voorburg overeenkomsten gesloten.

Tot op heden waren deze gemeenten volgens de legger verantwoordelijk voor het onderhoud, maar volgens het reglement van bestuur dient Rijnland het onderhoud van dergelijke belangrijke watergangen uit te voeren. Deze 17 km primaire watergangen vallen vanaf 1 januari weer onder de verantwoordelijkheid van Rijnland. In 2016 zullen met een aantal andere partijen (waaronder gemeenten, provincies en Rijkswaterstaat) vergelijkbare afspraken worden gemaakt over het beheer en onderhoud van andere belangrijke watergangen. 

Meer informatie over het onderhoud van onze watergangen, kunt u vinden op http://www.rijnland.net/regels/onderhoud-watergangen.