Rijnland als voorbeeld voor Slim Watermanagement

Informatief filmpje over watermanagement

Informatief filmpje over watermanagement

In het Deltaprogramma is een traject "Slim watermanagement" opgenomen. Doel is het operationeel beheer van aangrenzende waterbeheerders te optimaliseren door goed afstemmen en uitwisselen van gegevens.

Rijnland is daarvoor nu aan de slag met Rijkswaterstaat en de waterschappen die een relatie hebben met het Noordzeekanaal/Amsterdam Rijnkanaal en in de RijnMaas monding.  

Slim watermanagement richt zich dus vooral op het operationeel beheer tussen waterbeheerders maar je kan het concept ook toepassen binnen een waterschap. Een voorbeeld is om samen met de sector te kijken hoe je zo zuinig en verstandig mogelijk om kan springen met water om zout door te spoelen in een droogmakerij zoals de Haarlemmermeer. Het landelijke programma heeft dit voorbeeld bij Rijnland gekozen voor een informatief filmpje.


Meer informatie over dit onderwerp vindt u op www.slimwatermanagement.nl