Rijnland graaft proefsleuven ter voorbereiding op aanleg nieuwe persleiding

.

Het hoogheemraadschap van Rijnland is bezig met de voorbereiding van de aanleg van een nieuwe persleiding in Schalkwijk en Heemstede. Het afvalwater van beide woonplaatsen wordt in de toekomst verpompt naar de afvalwaterzuivering in Zwanenburg. Dit is nodig omdat de zuivering in Heemstede niet meer voldoet aan de kwaliteitseisen.

Een renovatie is niet rendabel en daarom zal deze zuiveringsinstallatie worden gesloten. Het afvalwater zal nu nog in Schalkwijk gezuiverd worden en vervolgens zal op termijn ook deze zuivering uit bedrijf worden gehaald. De zuivering in Zwanenburg heeft voldoende capaciteit om al het afvalwater van beide woonplaatsen te zuiveren.

Graven van proefsleuven
Ter voorbereiding op de aanleg van de persleidingen start aannemingsbedrijf Hak Infra BV in week 43 met het graven van proefsleuven langs een deel van het voorgenomen tracé, waar de nieuwe persleidingen komen te liggen. Deze werkzaamheden vinden plaats langs het Krekelpad en het Slakkenpad in Haarlem. Het graven van deze proefsleuven is nodig om een goed beeld te krijgen van de exacte ligging van de bestaande kabels en leidingen die parallel aan het fietspad in de grond liggen. Op basis van deze gegevens kan een definitief tracé worden bepaald van waar de nieuwe persleiding komt te liggen.  

Geen belemmering voor verkeer
De graafwerkzaamheden in het fiets- en voetpad worden in twee gedeelten uitgevoerd, zodat de doorgang niet volledig wordt belemmerd. Een verkeersregelaar zal dit begeleiden. Na afronding van de werkzaamheden wordt het terrein zo veel mogelijk teruggebracht in de staat waarin het is aangetroffen. De aannemer zal tijdens de werkzaamheden voor zoveel als mogelijk hinder proberen te voorkomen.

Vragen
Heeft u vragen over dit project, dan kunt u contact opnemen met het Klant Contact Team van het hoogheemraadschap van Rijnland via telefoon 071-306 3535 of via de mail .