Rijnland is klaar voor het stormseizoen

Storm

Hoewel het weer nu nog zacht is, is het stormseizoen begonnen. Dat loopt namelijk van half oktober tot en met half maart. Tijdens deze periode kunnen stevige stormen ervoor zorgen dat het water hoog opgestuwd wordt. We houden tijdens het stormseizoen de dijken en de weersvoorspellingen extra nauwlettend in de gaten. Daarnaast nemen we een aantal preventieve maatregelen.

Meer over deze preventieve maatregelen vindt u op onze pagina over storm

Extra aandacht voor dijkbescherming

Flinke stormen veroorzaken hoge golven. Die zijn gevaarlijk voor dijken omdat ze erosie veroorzaken. Stortsteenconstructies beschermen onze dijken tegen die erosie. Rijnland voert preventief onderhoud uit aan stortsteenconstructies langs de grote meren in het Rijnlandse gebied. Zo kunnen we de jaarlijkse herfst- en winterstormen het hoofd bieden. De Kagerplassen, de Braassemermeer en de Wijde Aa hebben we inmiddels weer op orde gebracht. Momenteel voeren we werkzaamheden uit aan de Westeinderplassen. Daarnaast hanteert Rijnland in deze periode een winterpeil. Winterpeil is een verlaging van de waterstand met ongeveer vijf centimeter. Zo ontstaat er extra capaciteit, zodat hevige neerslag opgevangen kan worden en zodoende een minimum aan wateroverlast ontstaat.

Wateroverlast niet uit te sluiten

Rijnland beschermt zijn gebied tegen wateroverlast door de dijken en kaden goed te beheren, te onderhouden en waar nodig te verbeteren. Toch kunnen we wateroverlast niet altijd uitsluiten. Mocht het toch gebeuren dat door hevige neerslag en stevige windhozen het water over de dijk slaat, dan komt onze calamiteitenorganisatie in actie. We gaan dan met dijkinspecteurs op pad om alle dijken te controleren op schade en wateroverlast. Waar nodig pompen we overtollig water weg en herstellen we de schade.

Contact

Zijn er signalen bij storm en regen die uw aandacht trekken? Neemt u dan contact op met het hoogheemraadschap van Rijnland:

Telefoonnummer: 071-306 35 35

Email: