Rijnland onderzoekt mogelijkheden voor brede coalitie

Op weg naar een nieuw college en coalitieakkoord

Op weg naar een nieuw college en coalitieakkoord

Op 23 maart is de definitieve uitslag van de waterschapsverkiezingen bekend geworden. In Rijnland is de VVD de grootste partij geworden (4 zetels), voor het CDA (4 zetels). Daarna volgen Water Natuurlijk, PvdA (beide 3 zetels), de Algemene Waterschaps Partij, CU/SGP, PvdD (allen 2 zetels) en 50Plus (1 zetel).

De vier grootste gekozen partijen (VVD, CDA, WN en PvdA) gaan samen met de twee (geborgde) fracties bedrijven en ongebouwd de mogelijkheden van een brede coalitie onderzoeken. De VVD heeft als grootste partij het initiatief genomen voor het formatieproces. De verwachting is om eind april een nieuw college en een coalitieakkoord te kunnen presenteren.