Rijnland op de Duurzame Markt IJmuiden: 'Laat het zien op 9/10!'

Dag van de Duurzaamheid

Dag van de Duurzaamheid

Vrijdag 9 oktober staan we stil bij het feit dat de aarde geen onuitputtelijke bron van grondstoffen is of alleen bestaat voor onze persoonlijke leefruimte.

Vrijdag 9 oktober staan we stil bij het feit dat de aarde geen onuitputtelijke bron van grondstoffen is of alleen bestaat voor onze persoonlijke leefruimte. We hebben dan met elkaar oog voor een evenwichtig milieu, een eerlijke welvaartsverdeling tussen mensen wereldwijd en tussen toekomstige generaties: “People Planet Profit”. Ook Rijnland werkt samen met burgers, bedrijven, overheden en maatschappelijke organisaties aan een duurzaam Nederland. Hoe we dat doen, laten we zien op 9/10. Dit keer in IJmuiden. Hoogheemraad Jeroen Haan legt dan uit aan schoolkinderen en inwoners wat Rijnland precies doet aan duurzaamheid. Ook is er een informatiestand en kunnen mensen kennismaken met De Toiletdames, die alles weten over de juiste verzorging van wc en riool.

Energie

Bij duurzaamheid hoort ook zuinig omgaan met energie. Het hoogheemraadschap van Rijnland bespaart niet alleen, maar maakt ook energie. We beschouwen afvalwater niet langer als een afvalproduct dat gezuiverd moet worden. Het afvalwater kan ook een bron zijn van duurzame energie, grondstoffen en uiteindelijk: schoon water. Met de zuivering van het afvalwater komt energie vrij die is om te zetten in biogas en elektriciteit: groene waterschapsenergie.

Grondstoffen

Bepaalde grondstoffen die in het afvalwater terechtkomen kunnen we (her) gebruiken voor nieuwe producten: zoals fosfaat.  Een deel van het fosfaat dat wij als mensen via ons voedsel binnen krijgen, scheiden wij weer uit en komt in het afvalwater terecht. Afvalwater in Nederland bevat ca. 12 miljoen kg fosfor. Afvalwaterzuiveringen verwijderen ca. 85% hiervan uit het afvalwater via het zuiveringsslib. Als het zuiveringsslib daarna apart wordt verbrand in  een speciale verbrandingsinstallatie, komt het fosfaat in de vliegas terecht. De vliegas bevat dan zoveel fosfaat dat bijna volledige terugwinning mogelijk is geworden. Fosfaat kan daarna weer verwerkt worden in bijvoorbeeld kunstmest en waspoeder.

Rijnland heeft inmiddels met de andere waterschappen een netwerk opgebouwd van Energie- en Grondstoffenfabrieken over heel Nederland.

Hoogheemraad Jeroen Haan legt in deze video uit hoe wij op een duurzame manier kunnen omgaan met water (vanaf 1:45).