Staatsbosbeheer en Rijnland werken samen in het Zaanse Rietveld

Extra hoofdwatergang voor minder problemen met waterafvoer

Extra hoofdwatergang voor minder problemen met waterafvoer

In het Zaanse Rietveld bij Alphen aan den Rijn werken Staatsbosbeheer en het hoogheemraadschap van Rijnland samen aan natuur en waterbeheer. Ten zuiden van het Zaanse Rietveld, bij Nessepolder, heeft Rijnland problemen met de waterafvoer. Door een extra hoofdwatergang te realiseren tussen de Nessepolder en het gemaal van polder Het Zaanse Rietveld kan dit probleem worden opgelost.

De nieuwe hoofdwatergang loopt ten westen van de spoorlijn, over grond van Staatsbosbeheer. Als tegenprestatie voor de grond die Rijnland van Staatsbosbeheer mag gebruiker voor de nieuwe hoofdwatergang, neemt Rijnland een aantal werkzaamheden aan het natuurgebied mee in de uitvoering. Zo worden een aantal percelen afgegraven, wordt een extra waterplas gegraven en wordt de wateraanvoer naar de plas verbetert, zodat deze in de zomer niet meer droog komt te staan.

De werkzaamheden zijn in oktober gestart en duren naar verwachting tot het einde van het jaar, dit is afhankelijk van de weersomstandigheden.

Flying Squad

De Flying Squad richt zich op knelpunten in het watersysteem die met relatief eenvoudige maatregelen op te lossen zijn. Op deze manier kan het watersysteem op deze specifieke plekken verbeterd worden zonder dat er een langdurig planproces aan vooraf gaat. Door direct met betreffende overheden, burgers en bedrijven om tafel te gaan, worden er sneller kansen gepakt en problemen in het watersysteem verholpen. 

Rijnland is voortdurend bezig met het verbeteren van het watersysteem, met name in de polders. Na inventariseren, meten en berekenen van de werking van het watersysteem in een bepaald gebied, wordt dit uitgewerkt in een zogenoemd watergebiedsplan of in een gemeentelijk waterplan. De voorbereiding en uitvoering kosten relatief veel tijd en geld en worden daarom over een aantal jaren gespreid.

Kaartje Zaanse rietveld

Zaanse rietveld