Start werkzaamheden dijkverbetering Aalsmeer

Start 14 december a.s.

Start 14 december a.s.

De komende maanden verbetert het hoogheemraadschap van Rijnland de dijken in Aalsmeer. De dijken moeten veilig zijn, nu en in de toekomst, zodat u in Aalsmeer droge voeten houdt. Maandag 14 december starten we met de eerste werkzaamheden van deel A.

Wat gaan we precies doen in Aalsmeer?

De werkzaamheden aan de dijken in Aalsmeer zijn verdeeld in deel A en deel B. Deel B voeren we in de tweede helft van 2016 uit, met deel A starten we nog deze maand. Dit deel bestaat uit drie dijken.

  • De dijk langs het noordelijk deel van de Kudelstaartseweg, langs de Westeinderplassen, moet gedeeltelijk verhoogd en verbreed worden. 14 december starten we hier met het plaatsen van stortsteen, zodat de dijk alvast opgewassen is tegen mogelijke winterstormen.
  • De dijk aan de oostzijde van de Stommeerkade moet versterkt worden.
  • De dijk tegenover het Seringenpark, in het verlengde van de molenvlietweg wordt verhoogd.

Op onderstaand kaartje zijn de dijken rood gemarkeerd.

kaartje waar de dijken aangegeven zijn van Aalsmeer

Wie voert de werkzaamheden uit?

Aannemersbedrijf Markus BV voert de kadewerkzaamheden uit in opdracht van het hoogheemraadschap. Aannemersbedrijf Verboon Maasland uit Maasland plaatst het stortsteen langs de Westeinderplassen. Deze aannemers hebben een ruime ervaring op het gebied van dijkverbeteringen en hebben inmiddels al vele projecten succesvol uitgevoerd in opdracht van het hoogheemraadschap van Rijnland. 

Planning

We bevinden ons op dit moment in de uitvoeringsfase van het project. We starten 14 december met het plaatsen van stortsteen en 11 januari met de dijkverbeteringen. We zijn naar verwachting in maart 2016 klaar. Daarna volgt nog wel een minder intensieve onderhoudsperiode tot maart 2017. 

Wanneer

Waar

Wat

14 t/m 18 december

Noordelijk deel Kudelstaartseweg

Stortsteen aanbrengen

11 januari 2016 t/m februari 2016

Noordelijk deel Kudelstaartseweg

Verhogen en verbreden van de dijk. Nieuwe golfbrekers plaatsen. Vissteiger en   hellingbaan aanpassen.

11 januari t/m 31 januari 2016

Tegenover het Seringenpark

Verhogen van de dijk.

25 januari 2016 t/m februari 2016

Oostzijde van de Stommeerkade

Versterken van de dijk.

Meer informatie

Meer informatie over de dijkverbetering in Aalsmeer vindt u op de projectpagina www.rijnland.net/aalsmeer.