Start werkzaamheden speelvijver Europapark in Alphen

Rijnland en gemeente deze week aan de slag

Rijnland en gemeente deze week aan de slag

De speelvijver in het Europapark in Alphen aan den Rijn is een officiële zwemwaterlocatie. Het water voldoet echter niet aan de juiste waterkwaliteit. In de loop van deze week starten het hoogheemraadschap van Rijnland en de gemeente met maatregelen om deze ongewenste situatie te verbeteren.

De laatste jaren is bij de toetsingen van de waterkwaliteit in de speelvijver gebleken dat de E-coli-bacterie steeds vaker in hogere concentraties wordt aangetroffen. Deze bacterie kan zorgen voor gezondheidsklachten, zoals diarree en buikpijn, en is daarom niet wenselijk in zwem- of speelwater.

Maatregelen
Rijnland neemt in goed overleg met de gemeente een aantal maatregelen die de waterkwaliteit in de vijver moeten verbeteren. Zo worden onder meer een nieuwe inlaat aan westzijde en nieuwe uitlaat aan noordzijde van de vijver aangelegd. Hierdoor ontstaat een betere doorstroming van de speelvijver en wordt het inlaatwater van betere kwaliteit. Daarnaast worden dammetjes in de vijver aangebracht, die voor een betere circulatie van het water zorgen.

Honden mogen niet in de vijver zwemmen. Voor honden is verderop een eigen zwemlocatie. Ook dienen honden in het gebied rond de plas aangelijnd te zijn. Bij de vijver worden borden geplaatst waarop dit staat aangegeven. Tevens wordt het publiek via borden verzocht watervogels zoals eenden en ganzen niet te voeren. Zij veroorzaken veel uitwerpselen en het voeren van deze dieren draagt hier aan bij.

Snelle verbetering waterkwaliteit
In de loop van deze week start de aannemer met de werkzaamheden, die in de eerste week van mei afgerond moeten zijn. Rijnland en de gemeente verwachten dat de waterkwaliteit in de waterspeelplaats binnen afzienbare tijd verbetert. Voor de directe omgeving geven de werkzaamheden niet of nauwelijks overlast.

Officiële zwemwaterlocatie
Rijnlands werkgebied telt ruim 40 officiële zwemwaterlocaties. Hier test Rijnland het water in het zwemseizoen (1 mei - 1 oktober) minimaal eens in de twee weken op ziekteverwekkende bacteriën en blauwalgen. De provincie bepaalt op basis van het advies van Rijnland of de zwemwaterkwaliteit aan de gestelde eisen voldoet en geeft een positief of negatief zwemadvies.

Meer informatie over de werkzaamheden in de speelvijver in Alphen aan den Rijn staat op www.rijnland.net/europapark en is bij de gemeente verkrijgbaar.